Privacy Policy

711 Yoga, gevestigd aan de Boendersweg 1, postcode 3295 LA in ‘s-Gravendeel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

(Persoons)gegevens die wij verwerken

711 Yoga verwerkt uw (persoons)gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

 • Pasfoto / profielfoto
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Registratiedatum 711 Yoga profiel
 • Gebruikersnaam 711 Yoga profiel
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

711 Yoga profiel verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van u omdat u deze zelf optioneel aan ons verstrekt:

 • Pasfoto / profielfoto

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

711 Yoga verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken om diensten bij u aan te leveren
 • 711 Yoga  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken en hoelang wij persoonsgegevens bewaren

Wij verwerken de bovengenoemde persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, zoals die zijn vastgesteld in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

711 Yoga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen.

Persoonsgegeven Grondslag Bewaartermijn na laatste aankoop
1. Voor- en achternaam Toestemming van de betrokken persoon 7 jaar
2. Geboortedatum Toestemming van de betrokken persoon 7 jaar
3. Adresgegevens Toestemming van de betrokken persoon 7 jaar
4. Telefoonnummer Toestemming van de betrokken persoon 7 jaar
5. E-mailadres Toestemming van de betrokken persoon 7 jaar
6. Registratiedatum
711 Yoga profiel
Toestemming van de betrokken persoon 7 jaar
7. Gebruikersnaam
711 Yoga profiel
Toestemming van de betrokken persoon 7 jaar
8. Bankrekeningnummer Toestemming van de betrokken persoon 7 jaar
9. Pasfoto / profielfoto Toestemming van de betrokken persoon 7 jaar


Wij verwijderen inactieve accounts (die zijn aangemaakt op de 711 Yoga / Momoyoga website) als ze zeven jaar inactief zijn (na laatste aankoop) en waar we tijdig een herinnering naar hebben gestuurd waar nooit op is gereageerd. Gebruikers zonder aankoop verwijderen we na een inactiviteit van 6 maanden uit ons systeem.

Geautomatiseerde besluitvorming

711 Yoga neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 711 Yoga) tussen zit. Bij 711 Yoga worden dit soort besluiten dus altijd genomen door een medewerker van 711 Yoga.

Delen van persoonsgegevens met derden

711 Yoga verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (i.e. verwerkers), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 711 Yoga blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met elk van onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst en daarnaast hebben al onze verwerkers een eigen privacy beleid. De verwerkers van onze persoonsgegevens zijn:

 • Onze webhost: TransIP.
 • Onze debiteurenadministratie wordt door een derde partij gedaan.
 • Via de website van Yogapoint maken we gebruik van een betaaldienstverlener (Ideal, SEPA incasso).
 • We bewaren een back-up van onze klantgegevens.

Cookies die wij gebruiken

711 Yoga gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website en klantenservice optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het verzamelen van cookies geeft ons inzicht in de volgende anonieme gegevens. We kunnen geen personen identificeren met deze gegevens, waardoor het geen persoonsgegevens zijn.

 • IP adres
 • Internetbrowser
 • Apparaat type
 • Gedrag op website
 • Aantal bezoeken aan website

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Inzien en corrigeren kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Als u uw account wil verwijderen, stuur ons dan een mailtje. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@711yoga.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Yogapoint zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 711 Yoga wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

711 Yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@711yoga.nl.

Contactgegevens

Bij vragen of onduidelijkheden over ons privacy beleid kunt u contact opnemen via info@711yoga.nl.